Blog

PERSBERICHT – ‘De Partners Van’ bundelt kennis en ervaringen van en voor de Luchtmacht achterban

Vanaf nu kunnen alle spouses van de KLu voor kennis en vragen omtrent het (samen)leven met een Luchtmachter terecht bij een nieuwe community: De Partners Van. Een initiatief van Monique, zelf ‘Partner Van’. Op basis van haar behoefteonderzoek onder ruim 40 andere ‘Partners Van’ is dit communityplatform tot stand gekomen. Met de komst van dit platform is er nu een centrale plek georganiseerd voor het bundelen van opgedane kennis en ervaring. De Partners Van is vooralsnog gericht op de achterban van het Defensie Luchtmachtonderdeel. In de toekomst kan het platform ook ingezet worden voor de partners van militairen binnen de Marine, Landmacht en Marechaussee.

‘Partners van’ KLu’ers en hun gezinnen beter voorbereiden
Uit behoeftenonderzoek onder ruim 40 ‘Partners Van KLu’ers’ blijkt dat er een grote behoefte leeft om informatie uit te wisselen (56%), elkaar te leren kennen (52%), zich gehoord te voelen (52%) en ook om leuke dingen met elkaar doen (48%). Maar boven alles wil 64% van alle KLu-partners graag kennis delen en ophalen. Op basis van deze behoeften is het platform door Monique opgezet. ‘Partners Van’ kunnen zo onderling ervaringen, kennis en inzichten met elkaar delen. Het doel van het Partner Platform is om partners en hun gezinnen, op basis van eerdere ervaringen, beter voor te bereiden op oefeningen, uitzendingen, buitenlandplaatsingen en tevens allerlei zaken in het dagelijkse leven. “Hoe meer ‘Partners Van’ aansluiten en hun kennis delen, hoe groter de kans is dat ze het juiste antwoord krijgen op hun vraag”, legt Monique, initiatiefneemster en zelf ‘partner van’ uit. “Omdat we allemaal in hetzelfde ‘schuitje’ zitten, of hebben gezeten, kunnen we elkaar heel goed helpen door onze kennis en ervaringen te delen. Ik ben er trots op dat het Partner Platform nu de plek is geworden waar deze waardevolle informatie centraal beschikbaar wordt gesteld.”

Waarom is De Partners Van gestart?
“Het Platform is eigenlijk vanuit mijn eigen informatiebehoefte gestart., vertelt Monique, “Toen wij afgelopen jaar zelf naar het buitenland gingen verhuizen voor Defensie kon ik maar weinig tips en informatie vinden van gezinnen die ons voor waren geweest. Terwijl we allemaal zoveel gemeen hebben met elkaar. Waardevolle informatie ging voorheen vaak verloren, of werd niet beschikbaar gesteld aan de totale groep, terwijl we zoveel gemeen hebben met elkaar. We willen heel graag dingen van elkaar weten en – mooier nog – met elkaar delen. Want we zijn niet de enige die er vaak alleen voor staan, werk en privé in de vijfde versnelling hebben staan en benauwde momenten kennen als onze militair op uitzending is. Daar komt bij dat naast het jaarlijkse Kerstgala en Koningsbal er voor ‘De Partners Van’ – vanuit de Luchtmacht – geen gefaciliteerde mogelijkheid is om te netwerken en onze ervaringen, tips, contacten, ideeën etc. te delen. Daar wil ik graag verandering in brengen.”, aldus Monique. Er zijn al ideeën om naast het online platform later dit jaar ook netwerk events vanuit De Partners Van te organiseren. Houd de website (www.departnersvan.nl) in de gaten.

RedactiePERSBERICHT – ‘De Partners Van’ bundelt kennis en ervaringen van en voor de Luchtmacht achterban

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *